Polityka Prywatności

RODO
Drogi kliencie, zgodnie z art. 13  ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) dalej RODO, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:

Komisja Płetwonurkowania Liga Obrony Kraju (KP LOK)  z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Chocimska 14, kod pocztowy 00-791  
tel. 508-024-043
adres email: biuro@lok-cmas.org.pl

Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz w celach bezpośrednio związanych z usługami, które świadczy KP LOK. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz otrzymania ich kopii,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
-przenoszenia danych lub do zniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ponadto,  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym oraz podmiotom przetwarzającym (firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, linie lotnicze, biura podróży, etc.).

KP LOK nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw unijnych albo do organizacji międzynarodowych.

W oparciu o Państwa dane osobowe KP LOK nie będzie przyjmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących nośnikiem profilowania.

Realizacja przez KP LOK Państwa uprawnień przewidzianych w RODO nie stoi w sprzeczności z obowiązkami przewidzianymi w przepisach szczególnych.

Podanie danych w każdym celu jest dobrowolne, ale w przypadku niektórych z nich (takich jak: zawarcie umowy – zakup towarów, reklamacje , zwroty, inne usługi oferowane przez naszą organizację) jest niezbędne do ich realizacji a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia wykonania przez naszą organizację określonych zobowiązań.

Informujemy, iż Twoje dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Ciebie, podczas wypełniania formularza uczestnika kursu nurkowego w formie papierowej w klubie prowadzącym szkolenie lub wypełniania formularza kontaktowego na stronie internetowej www.lok-cmas.org.pl

Pragniemy zapewnić, iż KP LOK dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Z poważaniem
Janusz Żuromski
Kierownik Działu Sportów Wodnych, Sekretarz KP LOK