Lista Instruktorów Płetwonurkowania LOK CMAS

Nazwisko Imię Certyfikat MNN MNP MSS MPW MBNx MWM MPL MFP1 MER MANx MATx MNTx MPE MKB DAN
Biesek Piotr POL FO2 M2 17 000044 X X X X X
Brylowski Marek POL F02 M2 17 000093 X X X X
Cieszyński Henryk POL F02 M2 17 000010 X X X X X X X
Członka Andrea POL F02 M1 15 000101 X X X X X
Dopierała Bogumił POL F02 M3 15 000015 X X X X X X X X
Flejszar Piotr POL F02 M2 16 000017 X X X X X X X
Janta-Lipiński Jacek POL F02 M1 17 000066 X X X X X
Janta-Lipiński Sebastian POL FO2 M1 18 000120 X
Jaruzal Michał POL F02 M1 14 000094 X X
Kalinowski Michał POL F02 M2 17 000077 X X X X X X
Kałużny Andrzej POL F02 M2 16 000057 X X X X X X
Kawczyński Tomasz POL F02 M2 17 000076 X X X X X X X X
Krzyszkowski Andrzej POL F02 M3 10 000001 X X X X X X X
Lipatow Radosław POL F02 M1 13 000001 X X
Marchel Stanislaw POL F02 M1 12 000076 X X X
Marczewski Sebastian POL FO2 M1 15 000103
Rudek Maciej POL F02 M1 15 000099 X X X
Sadowska Agnieszka POL F02 M1 15 000085 X X X
Sadowski Daniel POL F02 M3 13 000006 X X X X X X X
Schulz Dawid POL F02 M2 16 000090 X X X X X X
Sękowski Bartosz POL F02 M3 15 000016 X X X X X X X
Stankiewicz Kamil POL F02 M2 12 000004 X X X X X X X X
Stoltmann Paweł POL F02 M1 15 000001 X X X
Suprowicz Artur POL F02 M1 16 000008 X X X X X
Szczecina Sławomir POL F02 M1 11 000003 X X X X X X
Szyniec Edmund POL F02 M2 17 000032 X X X X X X X
Śpiewak Tomasz POL F02 M2 17 000034 X X X X X X X
Świąć Przemysław POL F02 M2 14 000074 X X X X X X
Umiński Jarosław POL F02 M2 16 000020 X X X X X X
Wieczorek Jacek POL F02 M2 16 000027 X X
Wilgan Maciej POL F02 M1 17 000091 X X
Wiśniowski Michał POL FO2 M1 18 000098 X X X X X
Wojtaszek Marcin M-1 18000121 X X X X
Zębalski Rafał POL F02 M1 16 000113 X X X
Żuromski Janusz POL F02 M1 13 000089
Legenda:

M1- Instruktor Płetwonurkowania CMAS*
M2 - Instruktor Płetwonurkowania CMAS**
M3 - Instruktor Płetwonurkowania CMAS***
MNN - Instruktor Nurkowania Nocnego
MPW- Instruktor Poszukiwania i Wydobywania Małych Przedmiotów
MNP - Instruktor Nawigacji Podwodnej
MSS - Instruktor Nurkowań w Skafandrach Suchych
MPL - Instruktor Nurkowań Podlodowych
MBNx - Instruktor Nurkowań Nitroksowych
MER - Instruktor Extended Range
MFP1 - Instruktor Fotografii Podwodnej
MWM - Instruktor Nurkowań Wrakowo-Morskich
MANx - Zaawansowany Instruktor Nitroksowy
MATx - Zaawansowany Instruktor Trimiksowy
MNTx - Instruktor Trimiksowy Normoksyczny
MPE - Instruktor Płetwonurka Eksploratora
MKB - Instruktor Nurkowania w Konfiguracji Bocznej
DAN OFA - Instruktor Pierwszej Pomocy Tlenowej
DAN BLS - Instruktor Pierwszej Pomocy Przedmedycznej