Kursy Centralne

 

KURSY CENTRALNE ORGANIZOWANE PRZEZ BZG LOK CMAS
Rok 2021

Zgłoszenie na kurs instruktorski
Cennik kursów

Kurs centralny na stopień Instruktora M1 i M2 LOK/CMAS

Termin i miejsce kursu :

16-25 Kwietnia 2021 r. - Jastarnia

Zgłoszenia przyjmuje BZG LOK na adres biuro@lok-cmas.org.pl do dnia 31.03.2021 r.

Warunki uczestnictwa w kursie na stopień instruktora M1:

 • stopień P3 CMAS lub równorzędny innych federacji, 
 • ukończony kurs KPP lub DAN (BLS+OFA),
 • ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania,
 • kandydaci muszą być osobami pełnoletnimi,

Warunki uczestnictwa w kursie na stopień instruktora M2:

 • stopień M1 CMAS lub równorzędny innych federacji, 
 • ważny status instruktorski na bieżący rok szkoleniowy,
 • ukończony kurs KPP lub DAN (BLS+OFA),
 • ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania,

- Uczestnik kursu M1 zdobywa wiedzę oraz umiejętności do prowadzenia kursów: na stopień podstawowy płetwonurka P1 LOK/CMAS, 

- Uczestnik kursu M2 zdobywa wiedzę oraz umiejętności do prowadzenia kursów: na stopień podstawowy płetwonurka P-2 i P-3 ,

Podczas kursu odbywać się będą zajęcia weryfikacyjne dla instruktorów z innych federacji.

W podanym terminie będą odbywały się również kursy na poszczególne specjalizacje instruktorskie jak takie jak:.

 • Kurs na stopień Instruktora Nurkowania Nocnego MNN LOK/CMAS
 • Kurs na stopień Instruktora Nawigacji Podwodnej MNP LOK/CMAS
 • Kurs na stopień Instruktora Nurkowania Nitroksowego BNx LOK/CMAS
 • Kurs na stopień Instruktora Poszukiwania i Wydobywania MPW LOK/CMAS
 • Kurs na stopień Instruktora Nurkowania w Suchych Skafandrach MSS LOK/CMAS
 • Kurs na stopień Instruktora Płetwonurka Exploratora 30 MPE LOK/CMAS
 • Kurs na stopień Instruktora Nurkowania Wrakowo-Morskiego MWM LOK/CMAS
 • Kurs na stopień Instruktora Nurkowania w Zestawach Butlowych MZB LOK/CMAS
 • Kurs na stopień Instruktora Nurkowania w Maskach Pełnotwarzowych MMP LOK/CMAS

Informacje i zgłoszenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem biuro@lok-cmas.org.pl lub bezpośrednio pod nr tel. 508 024 04322 849 34 56

Wszystkie powyższe kursy będą się odbywały w zależności od ilości osób chętnych

 

Legenda:

M1 - Instruktor Płetwonurkowania CMAS*
M2 - Instruktor Płetwonurkowania CMAS**
M3 - Instruktor Płetwonurkowania CMAS***
MNN - Instruktor Nurkowania Nocnego
MPW - Instruktor Poszukiwania i Wydobywania Małych Przedmiotów
MNP - Instruktor Nawigacji Podwodnej
MSS - Instruktor Nurkowań w Skafandrach Suchych
MPL - Instruktor Nurkowań Podlodowych
MZB - Instruktor Nurkowania w Zestawach Butlowych
MMP - Instruktor Nurkowania w Maskach Pełnotwarzowych
MBNx - Instruktor Nurkowań Nitroksowych
MER - Instruktor Extended Range
MFP1 - Instruktor Fotografii Podwodnej
MWM - Instruktor Nurkowań Wrakowo-Morskich
MANx - Zaawansowany Instruktor Nitroksowy
MATx - Zaawansowany Instruktor Trimiksowy
MNTx - Instruktor Trimiksowy Normoksyczny
MSCR - Instruktor Nurkowań w aparatach o obiegach półzamkniętych
MCCR - Instruktor Nurkowań w aparatach o obiegach zamkniętych
DAN OFA - Instruktor Pierwszej Pomocy Tlenowej
DAN BLS - Instruktor Pierwszej Pomocy Przedmedycznej