Kursy Centralne

 

KURSY CENTRALNE ORGANIZOWANE PRZEZ BZG LOK CMAS
Rok 2022

 

KURS INSTRUKTORA M1 i M2

Zapraszamy na kurs centralny na stopień Instruktora M1 i M2 LOK/CMAS w terminie 29.04-08.05.2022 roku. Kurs prowadzony będzie w Krajowym Ośrodku LOK w Jastarni.

Zgłoszenia przyjmuje BZG LOK na adres biuro@lok-cmas.org.pl do dnia 15.04.2022 r.

Warunki uczestnictwa w kursie na stopień instruktora M1:

-stopień P3 CMAS lub równorzędny innych federacji,
-ukończony kurs KPP lub DAN (BLS+OFA),
-ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania,
-kandydaci muszą być osobami pełnoletnimi,

Warunki uczestnictwa w kursie na stopień instruktora M2:
-stopień M1 CMAS lub równorzędny innych federacji,
-ważny status instruktorski na bieżący rok szkoleniowy,
-aktualny kurs KPP lub DAN (BLS+OFA),
-ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania,
- Uczestnik kursu M1 zdobywa wiedzę oraz umiejętności do prowadzenia kursów: na stopień podstawowy płetwonurka P1 LOK/CMAS,

- Uczestnik kursu M2 zdobywa wiedzę oraz umiejętności do prowadzenia kursów: na stopień podstawowy płetwonurka P-2 i P-3 ,

Podczas kursu odbywać się będą zajęcia weryfikacyjne dla instruktorów z innych federacji.

W podanym terminie będą odbywały się również kursy na poszczególne specjalizacje instruktorskie takie jak:

Kurs na stopień Instruktora Nurkowania Nocnego MNN LOK/CMAS
Kurs na stopień Instruktora Nawigacji Podwodnej MNP LOK/CMAS
Kurs na stopień Instruktora Nurkowania Nitroksowego BNx LOK/CMAS
Kurs na stopień Instruktora Poszukiwania i Wydobywania MPW LOK/CMAS
Kurs na stopień Instruktora Nurkowania w Suchych Skafandrach MSS LOK/CMAS
Kurs na stopień Instruktora Płetwonurka Exploratora 30 MPE LOK/CMAS
Kurs na stopień Instruktora Nurkowania Wrakowo-Morskiego MWM LOK/CMAS
Informacje i zgłoszenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem biuro@lok-cmas.org.pl lub bezpośrednio pod nr tel. 508 024 043, lub 22 849 34 56

Wszystkie powyższe kursy będą się odbywały w zależności od ilości osób chętnych.

Formularz zgłoszeniowy na kurs.

Cennik kursów instruktorskich.

 

KURS NA STOPIEŃ INSTRUKTORA PODLODOWEGO 2022

 

Zapraszamy serdecznie na kurs dla kandydatów na instruktorów nurkowania podlodowego KP LOK CMAS. Kurs odbędzie się w ośrodku "Knieja" w Rajgrodzie w dniach 18-20 lutego 2022 roku.

Zgłoszenia na drukach proszę wysyłać mailowo na adres biura biuro@lok-cmas.org.pl do dnia 25.01.2022 r. Zainteresowanych w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 508 024 043.

Zapraszamy !!!