Kursy Centralne

 

 

KURSY CENTRALNE ORGANIZOWANE PRZEZ BZG LOK CMAS
Rok 2019

Zgłoszenie na kurs instruktorski
Cennik kursów
Archiwum

Kurs centralny na Instruktora Podlodowego

Termin i miejsce kursu :

 08-10.02.2019r. - Rajgród Ośrodek "Knieja"

Zgłoszenia przyjmuje BZG LOK na adres biuro@lok-cmas.org.pl do dnia 25.01.2019r.

 

Kurs centralny na stopień Instruktora M1 i M2 LOK/CMAS

Termin i miejsce kursu :

26.04-05.05.2019r. - Jastarnia

W podanym terminie będą odbywały się również kursy na poszczególne specjalizacje instrukorskie jak również kursy techniczne.

Zgłoszenia przyjmuje BZG LOK na adres biuro@lok-cmas.org.pl do dnia 31.03.2019r.

 

Kurs centralny na stopień instruktora M1 i M2 LOK CMAS

Termin i miejsce kursu :

22-31.07.2019r. - Orzysz

W podanym terminie będą odbywały sie również kursy na poszczególne specjalizacje instruktorskie jak również kursy techniczne.

Zgłoszeia przyjmuje BZG LOK na adres biuro@lok-cmas.org.pl do dnia 30.06.2019r.

 

Warunki uczestnictwa

Posiadanie uprawnień płetwonurka P3 lub równoważnych innych organizacji nurkowych

Informacje i zgłoszenia

Dokładne terminy, ceny, warunki uzyskać można pod adresem biuro@lok-cmas.org.pl lub pod nr tel. 508 024 043, 22 849 34 56

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę oraz umiejętnosci do prowadzenia kursów na stopień podstawowy płetwonurka P1 LOK/CMAS /M-1/

P-2 i P-3 /M-2/


Kurs na stopień Instruktora Nurkowania Nocnego MNN LOK/CMAS
Kurs na stopień Instruktora Nawigacji Podwodnej MNP LOK/CMAS
Kurs na stopień Instruktora Poszukiwania i Wydobywania MPW LOK/CMAS

Terminy i miejsce kursu:

Powyższe kursy będą odbywały się podczas kursów centralnych na stopień M1 i M2

Warunki uczestnictwa

Aktywny status instruktorski

Informacje i zgłoszenia

Dokładne terminy, ceny, warunki uzyskać można pod adresem biuro@lok-cmas.org.pl lub pod nr tel. 508 024 043, 22 849 34 56

 

Kurs na stopień Zaawansowany Instruktor Nitroksowy MANx LOK/CMAS
Kurs na stopień Instruktora Extended Range MERNx LOK/CMAS
Kurs na stopień Nitroks Zaawansowany ANx LOK/CMAS
Kurs na stopień Płetwonurka Trimiksowego NTx LOK/CMAS
Kurs na stopień Zaawansowany Płetwonurek Trimiksowy ATx LOK/CMAS
Kurs na stopień podstawowy Extended Range ERx LOK/CMAS

Terminy i miejsce kursu:

Powyższe kursy będą odbywały w zależności od ilości osób chętnych

Warunki uczestnictwa

1. W przypadku kursów instruktorskich aktywny status Instruktora na 2019r.
2. W przypadku pozostałych kursów niezbędne uprawnienia podstawowe oraz specjalistyczne uprawniające do uzyskania powyższych stopni

Informacje i zgłoszenia

Dokładne terminy, ceny, warunki uzyskać można pod adresem biuro@lok-cmas.org.pl lub pod nr tel. 508 024 043, 22 849 34 56

 

Legenda:

M1 - Instruktor Płetwonurkowania CMAS*
M2 - Instruktor Płetwonurkowania CMAS**
M3 - Instruktor Płetwonurkowania CMAS***
MNN - Instruktor Nurkowania Nocnego
MPW - Instruktor Poszukiwania i Wydobywania Małych Przedmiotów
MNP - Instruktor Nawigacji Podwodnej
MSS - Instruktor Nurkowań w Skafandrach Suchych
MPL - Instruktor Nurkowań Podlodowych
MBNx - Instruktor Nurkowań Nitroksowych
MER - Instruktor Extended Range
MFP1 - Instruktor Fotografii Podwodnej
MWM - Instruktor Nurkowań Wrakowo-Morskich
MANx - Zaawansowany Instruktor Nitroksowy
MATx - Zaawansowany Instruktor Trimiksowy
MNTx - Instruktor Trimiksowy Normoksyczny
MSCR - Instruktor Nurkowań w aparatach o obiegach półzamkniętych
MCCR - Instruktor Nurkowań w aparatach o obiegach zamkniętych
DAN OFA - Instruktor Pierwszej Pomocy Tlenowej
DAN BLS - Instruktor Pierwszej Pomocy Przedmedycznej