Przepisy prawne związane z nurkowaniem

AKTUALNE AKTY PRAWNE:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r.

Ustawa o wykonywaniu prac podwodnych.

Rozporządzenie w sprawie BHP prac podwodnych.

Rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków zdrowotnych.

Badania eksploatacyjne butli w aparatach oddechowych wg. § 1 ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012.

NORMY UNIJNE PRZYJĘTE PRZEZ PKN: 

1. PN-EN 144-3:2003 (U) - Sprzęt ochrony układu oddechowego.

2. PN-EN 250:2003 - Sprzęt do oddychania.

3. PN-EN 1809:2001 - Sprzęt nurkowy. Kompensatory pływalności.

4. PN-EN 1972:1999 - Wyposażenie do nurkowania.

5. PN-EN 12628:2002 - Sprzęt do nurkowania. Urządzenia ratowniczo-wypornościowe.

6. PN-EN 13319:2002 - Sprzęt do nurkowania. Głębokościomierze i przyrządy zespolone do pomiaru głębokości oraz czasu.

7. PN-EN 13949:2003 (U) - Sprzęt do oddychania. Autonomiczne aparaty nurkowe do użycia ze sprężonym Nitrox'em i tlenem.

8. PN-EN 14143:2004 (U) - Wyposażenie ochrony układu oddechowego. Autonomiczne aparaty oddechowe do nurkowania.

9. PN-EN 14153-1:2004 (U) - Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące szkolenia nurków wyposażonych w aparat SCUBA i uprawiających nurkowanie rekreacyjne. Część 1: Poziom 1 - Nurek pod nadzorem.
10. PN-EN 14153-2:2004 (U) - Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące szkolenia nurków wyposażonych w aparat SCUBA i uprawiających nurkowanie rekreacyjne. Część 2: Poziom 2 - Nurek samodzielny.
11. PN-EN 14153-3:2004 (U) - Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące szkolenia nurków wyposażonych w aparat SCUBA i uprawiających nurkowanie rekreacyjne. Część 3: Poziom 3 - Lider nurkowania.
12. PN-EN 14413-1:2004 (U) - Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące szkolenia instruktorów wyposażonych w aparat SCUBA. Część 1: Poziom 1
13. PN-EN 14413-2:2004 (U) - Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące szkolenia instruktorów wyposażonych w aparat SCUBA. Część 2: Poziom 2
14. PN-EN 14467:2004 (U) - Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Wymagania dotyczące usługodawców w dziedzinie nurkowania rekreacyjnego z aparatem SCUBA

WYGASŁE AKTY PRAWNE:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie uprawiania płetwonurkowania.