Cennik kursów

CENNIK KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ BZG LOK CMAS

 

Instruktor Płetwonurkowania LOK / CMAS* (M1)     4000 zł
Instruktor Płetwonurkowania LOK / CMAS** (M2)     5000 zł
Instruktor Płetwonurkowania LOK / CMAS*** (M3)     5000 zł
Instruktor Nawigacji Podwodnej LOK / CMAS (MNP)     800 zł
Instruktor Nurkowania Nocnego LOK / CMAS (MNN)     800 zł
Instruktor Poszukiwania i Wydobywania LOK / CMAS (MPW)     800 zł
Instruktor Nurkowania Wrakowo-Morskiego LOK / CMAS (MWM)     1200 zł
Instruktor Nurkowania w Suchych Skafandrach LOK / CMAS (MSS)     800 zł
Instruktor Nurkowania Podlodowego LOK / CMAS (MPL)     800 zł
Instruktor Nurkowania Nitroksowego LOK / CMAS (MBNx)     1000 zł
Zaawansowany Instruktor Nitroksowy LOK / CMAS (MANx)     1600 zł
Instruktor Extended Range LOK / CMAS (EXRNx)     1600 zł
Instruktor Nurkowania w Maskach Pełnotwarzowych LOK / CMAS (MMP)     300 zł
Instruktor Nurkowania w Zestawie Dwubutlowym LOK / CMAS (MZB)     300 zł