ZOSTAŃ INSTRUKTOREM PŁETWONURKOWANIA LOK CMAS

Jesteśmy najstarszą organizacją nurkową w Polsce, łączymy w sobie tradycję, doświadczenie i nowoczesność.
Wszystkie Inne organizacje nurkowe w Polsce są doskonałe ale to LOK wyszkolił setki instruktorów, którzy dzisiaj działają w tych organizacjach.
Pierwszym stopniem Instruktorskim w LOK CMAS jest stopień M1.
Udział w kursie wymaga posiadanie stopnia wyższego LOK, P3 LOK CMAS lub równoważnego z innych organizacji.
Kandydat na Instruktora M1 powinien mieć przeszkolenie z niektórych specjalności np.: suche skafandry, nurkowanie nocne, nawigacja podwodna, nitrox, nurkowanie podlodowe, nurkowanie wrakowe oraz przeszkolenie z pierwszej pomocy (minimum KPP). Wymienione specjalności mogą być uzyskane w innych uznawalnych organizacjach nurkowych.

Jak zgłosić się na Kurs M1?
Pobierz i wypełnij druk zgłoszenia na kurs i prześlij na adres biuro@lok-cmas.org.pl.
Zdjęcie jako załącznik prześlij w jpg-u.
Po otrzymaniu zgłoszenia Biuro KPLOK CMAS na 30 dni przed kursem wysyła informacje o warunkach uczestnictwa w tym jakie dokumenty należy przedstawić na początku kursu.

PRZEBIEG SZKOLENIA NA KURSIE

Szkolenie trwa 9 dni. W tym czasie nauczymy Cię metodyki przekazania wiedzy z zakresu nurkowania rekreacyjnego z naciskiem na umiejętność bezpiecznego i skutecznego nauczania dorosłych i młodzieży. Poszerzamy wiedzę o nurkowania tak by Instruktor inspirował początkujących płetwonurków, prezentował lokowski, wysoki poziom wiedzy i stanowił autorytet nie tylko formalny ale także materialny.
Prowadząc zajęcia z ratownictwa pokazujemy co to jest bezpieczne nurkowanie oraz jak udzielać pomocy w sytuacjach trudnych.
Realizujemy to przez naukę teorii i ćwiczenia praktyczne.
W trakcie kursu sprawdzamy przygotowanie teoretyczne w formie testu złożonego ze 100 pytań.
Każde zajęcia teoretyczne i praktyczne kończą się omówieniem działań kursantów.

Co otrzymujesz po ukończeniu szkolenia na M1?
Jako Instruktor M1 samodzielnie szkolisz i nadajesz uprawnienia P1 LOK CMAS. Możesz brać udział przy szkoleniu na stopnie P2 i P3 bez możliwości nadania uprawnień, gdzie prowadzącym te szkolenia jest Instruktor M2 lub M3.
Możesz szkolić i nadawać uprawnienia specjalistyczne w ramach uzyskanych specjalności.
KPLOK CMAS posiada najnowocześniejsze programy szkolenia oparte o najnowsze standardy CMAS.
 

I jeszcze jedna ważna informacja, nasz kurs na stopień M1 jest najtańszy w Polsce.ZAPRASZAMY