STATUS INSTRUKTORA w 2017r.

Warunkiem umieszczenia na liście czynnych instruktorów w 2017r. jest:
-szkolenie w ostatnich 3 latach /2014,2015,2016/
-opłacenie składki Instruktora 150 zł do 31. grudnia 2016r. /od 1. stycznia 2017r. 200 zł/
-przesłanie Oświadczenia medycznego Instruktora /tylko pobranego ze strony/
Wszystkie dokumenty proszę zeskanować i przesłać na adres Biura.
Jednocześnie przypominam o składce członkowskiej" Klubowej" /centra, prowadzący działalność i kluby/ - opłata 200 zł do 31. stycznia 2017r.