Walne Zgromadzenie CMAS w Rzymie

W dniach 06-07.05.2016r. w Rzymie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie CMAS (Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques), której KP LOK jest członkiem od 2008r. W zgromadzeniu wzięli udział liczni przedstawiciele federacji nurkowych z całego świata oraz wszystkich polskich federacji zrzeszonych w CMAS tj.: Komisji Płetwonurkowania Ligi Obrony Kraju, Komisji Działalności Podwodnej PTTK oraz Polskiego Związku Płetwonurkowania. Z ramienia KP LOK obecni byli : Michał Łankiewicz – przewodniczący, Janusz Żuromski – sekretarz oraz Grzegorz Żukowski.

W dn. 06.05.2016r. miały miejsce obrady Walnego Zgromadzenia CMAS Europe, podczas którego omówiono tematy związane z europejską częścią światowego CMAS zaś w dn. 07.05.2016r. odbyło się Walne Zgromadzenie światowego CMAS podsumowujące działalność tej organizacji w ostatnim roku.

Oprócz oficjalnych rozmów przedstawiciele federacji mogli wymienić swoje doświadczenia i spostrzeżenia w czasie bezpośrednich rozmów. Przedstawiciele KP LOK, obecni w Rzymie, nawiązali nowe kontakty m.in. z p. Slavą Romanowiczem - przewodniczącym Białoruskiej Federacji Sportów Podwodnych, przedstawicielami federacji serbskiej i czeskiej.

Podczas oficjalnej kolacji kończącej drugi dzień obrad Walnego Zgromadzenia miała miejsce bardzo miła uroczystość wręczenia specjalnych odznaczeń za wieloletni wkład w rozwój działalności podwodnej. Sekretarz KP LOK p. Janusz Żuromski odznaczył p. Walentija Staszewskiego – prezydenta Federacji Działalności Podwodnej Rosji pamiątkowym medalem z okazji 70-lecia Ligi Obrony Kraju w uznaniu zasług na polu działalności podwodnej i sportów wodnych oraz wieloletniej współpracy pomiędzy oboma organizacjami.

Jednocześnie Pan prezydent W.Staszewski wręczył J.Żuromskiemu specjalny medal federacji rosyjskiej „Za wkład w działalność podwodną” w uznaniu zarówno zasług w działalność podwodną jak i wkład w rozwój międzynarodowej współpracy w zakresie działalności podwodnej.

Grzegorz Żukowski - KP LOK

Zdjęcia z Walnego Zgromadzenia CMAS w Rzymie w dn. 06-07.05.2016r.