KURS CENTRALNY INSTRUKTORA M1 i M2

KURS INSTRUKTORA M1 i M2

 

Zapraszamy na kurs centralny na stopień Instruktora M1 i M2 LOK/CMAS w terminie 29.04-08.05.2021 roku. Kurs prowadzony będzie w Krajowym Ośrodku LOK w Jastarni.

Zgłoszenia przyjmuje BZG LOK na adres biuro@lok-cmas.org.pl do dnia 15.04.2021 r.

Warunki uczestnictwa w kursie na stopień instruktora M1:

-stopień P3 CMAS lub równorzędny innych federacji,
-ukończony kurs KPP lub DAN (BLS+OFA),
-ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania,
-kandydaci muszą być osobami pełnoletnimi,

Warunki uczestnictwa w kursie na stopień instruktora M2:
-stopień M1 CMAS lub równorzędny innych federacji,
-ważny status instruktorski na bieżący rok szkoleniowy,
-aktualny kurs KPP lub DAN (BLS+OFA),
-ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania,
- Uczestnik kursu M1 zdobywa wiedzę oraz umiejętności do prowadzenia kursów: na stopień podstawowy płetwonurka P1 LOK/CMAS,

- Uczestnik kursu M2 zdobywa wiedzę oraz umiejętności do prowadzenia kursów: na stopień podstawowy płetwonurka P-2 i P-3 ,

Podczas kursu odbywać się będą zajęcia weryfikacyjne dla instruktorów z innych federacji.

W podanym terminie będą odbywały się również kursy na poszczególne specjalizacje instruktorskie takie jak:

Kurs na stopień Instruktora Nurkowania Nocnego MNN LOK/CMAS
Kurs na stopień Instruktora Nawigacji Podwodnej MNP LOK/CMAS
Kurs na stopień Instruktora Nurkowania Nitroksowego BNx LOK/CMAS
Kurs na stopień Instruktora Poszukiwania i Wydobywania MPW LOK/CMAS
Kurs na stopień Instruktora Nurkowania w Suchych Skafandrach MSS LOK/CMAS
Kurs na stopień Instruktora Płetwonurka Exploratora 30 MPE LOK/CMAS
Kurs na stopień Instruktora Nurkowania Wrakowo-Morskiego MWM LOK/CMAS
Informacje i zgłoszenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem biuro@lok-cmas.org.pl lub bezpośrednio pod nr tel. 508 024 043, 22 849 34 56

Wszystkie powyższe kursy będą się odbywały w zależności od ilości osób chętnych.

Cennik kursów instruktorskich.