STATUS INSTRUKTORA w 2016 r

Warunkiem umieszczenia na liście czynnych instruktorów w 2016 r jest:
-szkolenie w ostatnich 3 latach/2013,2014,2015/
-opłacenie składki Instruktora 150 zł do 31 grudnia 2015 r/od 01 stycznia 20016 r 200 zł/
-przesłanie Oświadczenia medycznego Instruktora /tylko pobranego ze strony/
Wszystkie dokumenty proszę zeskanować i przesłać na adres Biura.
Jednocześnie przypominam o składce członkowskiej" Klubowej"/centra ,prowadzący działalność i kluby/ -opłata 200 zł do 31 stycznia 2016 r.